Kwetsbare doelgroepen

Dunavie huisvest naast reguliere woningzoekenden ook mensen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychiatrische beperking.

Zo verhuurt Dunavie verschillende (groeps)woonvormen aan zorgpartijen. Daarin wonen cliënten van zorgorganisaties als De Binnenvest, Het Lichtpunt, s'Heerenloo, Philadelphia, Gemiva, De Steenrots, De Brug en Het Raamwerk. In deze woonvormen is dagelijks begeleiding aanwezig. Zij zijn voor de buurt het aanspreekpunt.

Naast wonen in groepen biedt Dunavie woningen aan individuele cliënten. In regionaal verband zijn met Holland Rijnland afspraken gemaakt over wie van deze regeling gebruik kunnen maken. Deze regeling heet de contingentregeling bijzondere doelgroepen. De cliënten huren rechtstreeks van Dunavie maar hebben ook een begeleidingsovereenkomst met een zorgpartij. Dankzij deze begeleiding leren de cliënten zelfstandig te wonen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden