Corporate governance

De Governancecode Woningcorporaties schrijft voor hoe we omgaan met verantwoording en intern toezicht.

Aedes

Dunavie is lid van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, en is daarmee omtrent het organisatiebeleid gehouden aan de bepalingen in de AedesCode en verplicht zich dus ook te houden aan de Governancecode Woningcorporaties. Aedes vraagt corporaties om op maximaal niveau transparant te handelen en zich ook zo te verantwoorden. Dit gaat over de regels van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Governancecode

Dunavie heeft in de context van de Governancecode haar statuten en reglement Raad van Commissarissen opgesteld. Dunavie meldt in haar jaarverslag op welke wijze zij deze code heeft gevolgd en toegepast. In het kader van de implementatie van de Governancecode zijn de volgende reglementen vastgesteld: 

• Reglement voor de Raad van Commissarissen
• Reglement voor de Auditcommissie
• Reglement voor de Selectie- en Remuneratiecommissie
• Bestuursreglement  

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden